Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νέα - Ανακοινώσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ ΤΗΣ 10/06/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ ΤΗΣ 10/06/2013

E-mail Εκτύπωση PDF

Στις Σέρρες, σήμερα Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 και ώρα 15:00  στο γραφείο της «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ», Π. Κωστοπούλου 2, 2ος όροφος,  συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, κ. Χρήστου Μέγκλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ, που προέκυψε από το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου στη με αρ. 7/31-10-2012 συνεδρίασή του και μετά από τη με ημερομηνία 28/05/2013 τροποποίηση του καταστατικού του και αποτελείται από τους :
1.    Χρήστο Μέγκλα, Πρόεδρο
2.    Γεώργιο Γούνα,
3.    Ιωάννη Παπουτσή
4.    Ιωάννη Κίρπιτσα
5.    Σωτήρη Αβράμη

Με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.    Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. και Κατανομή Αξιωμάτων
2.    Πρόσληψη με σύμβαση έργου τριών ατόμων στην ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Χρήστος Μέγκλας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 1ο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ και την κατανομή αξιωμάτων, ως κατωτέρω :
1.    Στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ, ως εκ του καταστατικού της ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ ορίζεται ο Χρήστος Μέγκλας, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών
2.    Στη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ο Γεώργιος Γούνας
3.    Στη θέση του Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ, ο Ιωάννης Παπουτσής
4.    Στη θέση του Ταμία του Δ.Σ, ο Ιωάννης Κίρπιτσας
5.    Στη θέση του Οικονομικού Επόπτη του Δ.Σ, ο Σωτήρης Αβράμης
Σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 11, παράγρ.3) ο Πρόεδρος είναι και αποκλειστικός διαχειριστής των εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και αυτόνομος διαχειριστής των Τραπεζικών λογαριασμών.
Η εισήγηση του Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή.

Θέμα 2ο
Ο πρόεδρος του Δ.Σ παίρνοντας το λόγο αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά την παραλαβή των βιβλίων της ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ από τον προηγούμενο Πρόεδρο αυτής και του αρχείου της εταιρίας το οποίο δεν έχει μια σειρά με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εικόνα των πεπραγμένων της εταιρίας από ιδρύσεώς της το 2003.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η νέα διοίκηση για να συνεχίσει και να πράξει έργο στην ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ είναι αναγκαίο να τακτοποιηθεί το αρχείο της εταιρίας . Επίσης σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας στις 28/05/2013 προστέθηκαν στους σκοπούς αυτής νέες αρμοδιότητες για την επίτευξη των οποίων είναι αναγκαίο να γίνει ανάθεση έργου σε τρία άτομα , τα οποία θα αναλάβουν την τακτοποίηση του αρχείου της εταιρίας, την εξεύρεση –μελέτη και καταγραφή οικονομικών δεδομένων και στοιχείων επικοινωνίας με επιχειρήσεις ΑΕ, ΕΠΕ.,ΟΕ, συλλογή πληροφοριών από φορείς και ΚΕΚ για τη συνεργασία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.α. εργασίες.

Ο πρόεδρος προτείνει τα άτομα αυτά να είναι οι :
1.    Κριαρίδου Ντιάνα του Χρήστου, Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών
2.    Κεχαγιά Αρχοντούλα του Ανδρέα, φοιτήτρια Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών
3.    Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης του Στεργίου, Πολιτικός Μηχανικός

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι οι δύο κοπέλες έκαναν πρόσφατα την πρακτική τους άσκηση στο Επιμελητήριο Σερρών και ο κ Παπαπαναγιώτου εργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης σε πρόγραμμα που υλοποίησε το επιμελητήριο. Και οι τρεις έχουν αποκτήσει την ανάλογη πείρα για να επιτελέσουν το έργο που αναλαμβάνουν από την εταιρία με επιτυχία.
Το Δ.Σ. της ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ μετά από διαλογική συζήτηση δέχεται ΟΜΟΦΩΝΑ την εισήγηση του Προέδρου, κ.Χρ. Μέγκλα και εξουσιοδοτεί αυτόν να υπογράψει τις συμβάσεις έργου με τα τρία προαναφερόμενα άτομα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γ. ΓΟΥΝΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΚΙΡΠΙΤΣΑΣ, ΤΑΜΙΑΣ
Σ. ΑΒΡΑΜΗΣ, ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ

 
piriscope.tv