ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 5ης SEREXPO 2019

Εκτύπωση

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Τόπος Υποβολής Προσφορών : Γραφείο ΕΠΑΝΕΣΕΡ, Π. Κωστοπούλου 2 Σερρες, 2ος Όροφ. Επιμελητηριακού Μεγάρου Σερρών

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019, ώρα 12.00μμ.